Ngā Mihi

Kei aku rangatira
Kei aku manukura, tēnā koutou katoa
Nau mai haere mai ki tēnei kohinga whaiaro ma koutou

Kia ora and welcome to maoriportfolio.nz

This ePortfolio is designed for Māori nurses and midwives who wish to create an electronic professional portfolio - kohinga whaiaro to reflect the uniqueness of their practice. Access to this site is free to Ngā Manukura o Āpōpō graduates and nurses or midwives who identify as Māori.

Māori portfolio is based on the competencies for the nursing and midwifery scopes of practice. It is not aligned to a specific professional development or recognition programme. If this is for you - rēhitatia tō ingoa me tō īmēra - register your name and email.

For non-Māori nursing colleagues please go to the nurse portfolio site or contact the College of Nurses Aotearoa